Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelés jogalapja

A 18. életévét be nem töltött kiskorúnak a webáruház látogatása nem engedélyezett.
A webshop látogatóinak az adatait a (IP cím, böngészési információk) az oldal működése érdekében, és adatbiztonsági okokból jogos érdekből kezeljük.
A weboldalon webáruház működik, amelynek látogatásához és a rendelés leadásához a regisztráció nem szükséges. A regisztráció során megadott adatok esetében jogalap a hozzájárulás.
A vásárlás során a felhasználó és az adatkezelő között szerződés jön létre, amely az adatkezelés jogalapja.
A webáruház használata során profilinformációkat gyűjt a látogatókról, amelyek nem személyhez kötött adatok. A profilalkotás célja: a látogatók szokásainak megismerése, akciók, egyedi promóciók.

2. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2.1. Az adatkezelés egyéb elvei

A GDPR további alapelvek betartását teszi kötelezővé. Ezek az alapelvek:
Személyes adatot csak tisztességesen és törvényesen lehet kezelni.
Kiemelt figyelmet fordítunk az adatbiztonsági intézkedésekre, megfelelő szervezési és technikai intézkedések teszik biztonságossá a weboldal és a webshop működését.

2.2. használjuk az adatait?

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Az Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Továbbá az Ügyfél a jelen tájékoztatót rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje és azokat adattovábbítás céljából meghatározott harmadik személy (MailChimp) számára továbbítsa, valamint hozzáférhetővé tegye.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről a felületen. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat közvetlenül a Szolgáltató felületén, melyhez a linket az üzenetben is megtalálja.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

    Személyes adat: Név, e-mail cím:

    Adatkezelés célja: Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

    Jogalap: Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

    postai úton a 6723 Szeged, Gábor Áron utca. 70/b. címen,
    telefonon a +36302180386 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

    az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
    köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
    az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
    tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra kattintással.
    a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

13. Tájékoztatjuk, hogy a hírleveleinket a Mailchimp.com levelező rendszerrel kezeljük. A Mailchimp adatvédelmi irányelveit a következő linken tudja tanulmányozni: https://mailchimp.com/legal/privacy/

14. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos bármilyen jellegű KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ KUPON, a regisztrációtól/kedvezményre jogosító kuponkód kiküldésétől számított maximum 3 (azaz három) hónapon belül érvényesíthető (az Adatkezelő eltérő időkeretet is megszabhat az adott kampány során) akár a webshopon, akár az üzletben történő vásárlás során, egyszeri alkalommal.

A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő nem folytat személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos tevékenységet.

Rocket Science Group (Mailchimp és Mandrillapp email küldő rendszer)

Székhely: 512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok
Email cím: legal@mailchimp.com
Web: www.mailchimp.com/legal/
Tevékenység: hírlevél küldő marketing szoftver

A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés:
Csak a szállításhoz szükséges adatok, felhasználónév, jelszó, név, email, cím adatok és a regisztráció időpontja kerül letárolásra. A regisztrált adatokat a felhasználó, a bejelentkezést követően, a belépés menüpont, ’ Regisztrált Adataim ‘ linkkel meg tudja változtatni.  A regisztrált adatainak a törlését a kapcsolat menüpontban kérheti ügyfélszolgálatunknál, majd az adatainak törlését követően e-mailben értesítjük.

2.3. Kinek van hozzáférése az Ön adataihoz?

Az adatfeldolgozó megnevezése: Webkey Kft.
Az adatfeldolgozó székhely: 6727 Szeged, Gábor Áron u. 70/b

E-mail cím:

2.4. Adatai továbbításra kerülnek az Európai Unión kívülre?

Az adatait nem továbbítjuk semmilyen szervezet felé, kizárólag a szállítás végző, a szállításhoz szükséges adatokat adjuk meg a futárszolgálat felé

2.5. Milyen jogai vannak?

Kérésének megfelelően a regisztrációs adatai töröljük, amit a kapcsolat menüpont alatt tehet meg munkatársunk felé.

2.6. Funkcionális adatkezelés

A jogszabályi elvárások alapján meg kell határozni a webshop weboldal funkcionalitásának működése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, szállítási név, számlázási cím, számlázási név, a vásárlás illetve regisztráció időpontja.

2.7. Adatkezelés időtartama

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

3. Mi az a cookie?

A cookie vagy süti egy kisméretű fájl, amely a a számítógép böngészési előzményeit tárolja (nyelvi beállítások, csatlakozási idő, látogatott oldalak, stb.).

3.2. Munkamenetre szóló cookie-k:

A munkamenetre szóló cookie-k ideiglenes cookie-k, amelyek csak addig jegyzik meg az Ön tevékenységét, amíg a webhelyen tartózkodik, és a webböngésző bezárásakor lejárnak.

3.3. Állandó cookie-k:

Az állandó cookie-k a weblapon belüli beállításainak a megjegyzésére szolgálnak, és akkor is az asztali gépen vagy a mobileszközön maradnak, ha bezárják a böngészőt.

3.4. Webanalitikai cookie-k:

A Google Analytics cookiek a weboldal teljesítményét mérik, amelyek elemzésével a weboldalt átláthatóbbá, felhasználó barátabbá tehetjük. Ezek a sütik nem tárolnak személyes információkat, az adatokat név nélkül kezelik.
A Google Analytics conversion és remarketing sütik a kampányok hatékonyságát mérik, amelyek azért szükségesek, hogy az oldal látogatói számára még relevánsabb hirdetéseket jelentessünk meg.
További információ a Google által kezelt sütikről:
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/

3.5. Követő cookie-k:

Egyes Cookie-k arra alkalmasak, hogy kövesék a weboldalon a böngészési magatartásodat és ez alapján elemzéseket végezhessünk.

3.6. Remarketing :

Olyan cookie-k is vannak, amelyek arra adnak lehetőséget, hogy azokat a termékeket, amelyek iránt érdeklődtél ismételten megjelenítsen a számodra. Ilyen cookie-kat használ a Google rendszere.

Az ErotikaStore.eu szexshop erotikus tartalmú weboldal.

Kérjük nyilatkozzon, hogy elmúlt-e már 18 éves.

A weboldalon cookie-kat használunk, a jobb felhasználói élményért, illetve weboldalforgalmunk elemzéséhez.